Mazury urzekają swoim pięknem. Rozległe przestrzenie zachęcają wręcz, zwolenników aktywnych form wypoczynku, do długich spacerów, wycieczek rowerowych wśród rozległych pól i łąk, scieżkami leśnymi Puszczy Piskiej czy puszczy Boreckiej

Mazury to też wiele miejsc istotnych dla historii regionu począwszy od czasów gdy na ziemiach tych zamieszkiwane były przez plemiona Jaćwingów, Galindów, Bartów czy Sasinów, dominacji Krzyżaków po mroczne tajemnice II wojny światowej